Water en groen

Wat is het?

Het klimaat is aan het veranderen. De belangrijkste effecten van klimaatverandering zijn hitte, droogte, meer neerslag en een hogere zeespiegel. Ook de biodiversiteit in de gemeente neemt af.  

Waarom is het belangrijk?

De gemeente houdt bij het beheren van openbaar groen rekening met klimaatverandering. Hierbij is er aandacht voor het gebruik van een soortenrijke inheemse beplanting, waardoor droogte en hittestress grotendeels verminderen. 

Om Nederland voor te bereiden wordt er gekeken hoe de leefomgeving op het veranderende klimaat kan worden aangepast. Die aanpassing noemen we klimaatadaptatie. Rijk, provincie, gemeente(n) en waterschap hebben de gezamenlijke ambitie dat Nederland in 2050 klimaatbestendig en waterrobuust is ingericht. 

In Noord-Holland pakken de zeven Westfriese gemeenten deze taak gezamenlijk op. Onder het collectief ‘Westfriesland Klimaatbestendig’ voerden zij in 2020 de zogeheten klimaat-stress-test uit. Deze laat de mogelijke gevolgen van klimaatverandering zien in de gemeente Medemblik. De resultaten van het bijbehorende rapport vindt u hier. 

Wat kan ik zelf doen?

Voor het stimuleren van de biodiversiteit kunt u bij het beplanten van uw tuin rekening houden met de natuur. Veel insecten zijn afhankelijk van inheemse bloemen en planten, en veel dieren zijn weer afhankelijk van die insecten. Ook kunt u rekening houden met wateroverlast en zorgen dat water kan worden vastgehouden. Dat kan al met een simpele regenton, maar ook het vervangen van tegels door groen helpt om water vast te kunnen houden.  

Natuurlijk inrichten houdt in dat je de inrichting van je tuin zo natuurlijk en duurzaam mogelijk maakt, om als leefgebied voor de lokale flora en fauna te dienen. Dit komt de biodiversiteit ten goede en maakt je tuin beter bestand tegen hitte en overvloedige regenval. 

- Inspiratiemagazine Bouwen met natuur