Hieronder hebben we een groot aantal subsidies op een rijtje gezet. Subsidie op het gebied van duurzaamheid voor bewoners, ondernemers, maatschappelijke organisaties, monumenten en financieringen:

Aardgasvrij subsidie gemeente

Voor: Woningeigenaren.

Wat: Maatregelen voor het afsluiten van bestaande woningen van het aardgas.

Hoeveel: Maximaal € 2.500,- of maximaal € 4.000,-. De hoogte van het maximale bedrag hangt af van de gekozen oplossing om de woning aardgasvrij te maken.

Waar aan te vragen: Vanaf 12 april kunt deze subsidie (met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2024) aanvragen bij de Omgevingsdienst Noord-Holland Noord Medemblik - OD NHN

ISDE (RVO)

Voor: Woningeigenaren.

Wat: (Hybride) warmtepompen, zonneboiler, isolatie, aansluiting op een warmtenet, elektrische kookvoorziening. Let op: niet voor zonnepanelen.

Hoeveel: Variabel, ongeveer 30% van de totale kosten.

Waar aan te vragen: www.rvo.nl/subsidies

ISDE & SVVE (RVO)

Voor: VvE.

Wat: Subsidie voor energieadvies, energiebesparende maatregelen, procesbegeleiding/ MJOP en oplaadpuntenadvies, zonnepanelen en isolatie.

Hoeveel: Afhankelijk van investering.

Waar aan te vragen: 

Salderingsregeling zonnepanelen

Voor: Eigenaar-bewoners, VvE’s, (ver)huurders.

Wat: Zonnepanelen.

Hoeveel: De stroom die je met zonnepanelen opwekt en terug levert aan het net wordt afgetrokken van je eigen energieverbruik.   

Waar aan te vragen: Zonnepanelen | Duurzaam Bouwloket

Subsidieregeling Elektrische Personenauto’s Particulieren (SEPP)

Voor: Particuliere aanschaf of lease van een nieuwe of gebruikte elektrische auto.

Hoeveel: €2.950 voor nieuwe auto, €2.000 voor gebruikte auto.

Waar aan te vragen: www.rvo.nl/subsidies

ISDE (RVO) zakelijk

Voor: Zakelijke gebruikers (grote, middelgrote en kleine ondernemingen).

Wat: Aanschaf van een (hybride) warmtepomp, een zonneboiler of een kleine windturbine.

Hoeveel: Varieert per maatregelen +/- 30% van totale kosten.

Waar aan te vragen: www.rvo.nl/subsidie

Energie Investerings Aftrek (EIA)

Voor: Zakelijke gebruikers (grote, middelgrote en kleine ondernemingen).

Wat: Investeringen in bedrijfsmiddelen en voortbrengingskosten voor energiebesparing en de inzet van duurzame energie.

Hoeveel: 40% van de investeringskosten aftrekken van de fiscale winst.

Waar aan te vragen: www.rvo.nl/subsidie

Milieuinvesteringsaftrek (MIA) en Willekeurige afschrijving milieuinvesteringen (Vamil)

Voor: Grote, middelgrote en kleine ondernemingen.

Wat: Investeringen in milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen en de voortbrengingskosten.

Hoeveel: Investeringskosten aftrekken van de fiscale winst:

  • MIA: kan oplopen tot 45% van het investeringsbedrag.
  • Vamil: 75% van de investeringskosten.

Waar aan te vragen: www.rvo.nl/subsidie

Stimulering Duurzame Energieproductie en Klimaattransitie SDE++ (RVO) (tijdelijk gesloten, gaat in september 2024 weer open)

Voor: Check RVO voor openstellingen van de regeling. Bedrijven en instellingen uit alle sectoren (met uitzondering van Voorrijksoverheid).

Wat: Opwekken van duurzame energie, maar óók voor bepaalde CO2-reducerende installaties.

Hoeveel: De stimuleringsregeling biedt (meerjarige) exploitatiesubsidies. Geen percentage, maar een bedrag per opgewekte kWh.

Waar aan te vragen: www.rvo.nl/subsidie

Subsidieregeling Schoon en Emissieloos Bouwmaterieel (SSEB) (beschikbaar t/m 31 oktober 2024 12:00 uur)

Voor: Voor bouwbedrijven of verhuurders van bouwmaterieel.

Wat: Voor bouwbedrijven of verhuurders van bouwmaterieel die willen investeren in de:

  • aanschaf van en de ombouw naar emissieloze bouwwerktuigen en bouwvaartuigen
  • de ombouw (retrofit) van bouwwerktuigen en bouwvaartuigen naar emissie-arm.

Hoeveel: Subsidie op de meerkosten, per bouwmachine maximaal €300.000

Waar aan te vragen: www.rvo.nl/subsidie

Versnelde klimaatinvesteringen industrie (VEKI) (beschikbaar t/m 31 januari 2025 17:00 uur)

Voor: Onderneming uit de industrie, hoofdgroep C (Industrie), D (alleen energiedistributie) of E (afval- en afvalwater-verwerking) van de Standaard-bedrijfsindeling.

Wat: Voor investeringen in de industrie in uitontwikkelde apparaten, systemen of technieken die klaar zijn voor de markt. Thema’s zijn energie-efficiëntie, circulaire economie, infrastructuurvoorzieningen en overige CO2-verlagende maatregelen.

Hoeveel: Subsidie op de investeringskosten, maximaal €30 miljoen per project.

Waar aan te vragen: www.rvo.nl/subsidie

ISDE (RVO)

Voor: Stichtingen en verenigingen.

Wat: Zonneboiler, warmtepomp en voor kleinschalige windturbines. Let op: niet voor zonnepanelen (deze hebben BTW-regeling).

Hoeveel: Varieert per maatregel, +/- 30% van de totale kosten.

Waar aan te vragen: www.rvo.nl/subsidie

Subsidieregeling Duurzaam Maatschappelijk Vastgoed (RVO) (open vanaf 3 juni tot 31 oktober 2024 of zoveel eerder als het subsidieplafond is bereikt)

Voor: Eigenaren Maatschappelijk vastgoed

Wat: Losse maatregelen of een integraal traject, zie maatregelenlijst (pdf, 132 KB)

Hoeveel: Hangt af van de maatregel of het traject

Waar aan te vragen: Subsidieregeling duurzaam maatschappelijk vastgoed (DUMAVA) (rvo.nl)

Ontzorgingsprogramma maatschappelijk vastgoed (provincie, RVO BZK) 

Voor: Maatschappelijk vastgoed (sportbedrijven, culturele ANBI's en dorps- en buurthuizen).

Wat: Verduurzaming van maatschappelijk vastgoed. Als u plannen heeft, neem dan contact op met de provincie of zij u kunnen helpen met advies en ondersteuning op maat.

Waar aan te vragen: www.noord-holland.nl

Bouw en Onderhoud Sportaccomodaties – BOSA (RVO)

Voor: Sportverenigingen.

Wat: Bouw- en onderhoudskosten van sportaccommodaties en voor de aanschaf van sportmaterialen. Hieronder vallen ook aanvullende duurzaamheidsinvesteringen.

Hoeveel: Activiteiten gericht op o.a. energiebesparing, circulariteit en klimaatadaptatie: 30% subsidie.

Waar aan te vragen: Stimulering bouw en onderhoud van sportaccommodaties (BOSA)

Herbestemming, restauratie en verduurzaming monumenten Noord-Holland

Voor: Natuurlijke personen, privaatrechtelijke rechtspersonen of kerkgenootschappen die eigenaar zijn van onroerend cultureel erfgoed.

Wat: Stimulering van het behoud van onroerend cultureel erfgoed door middel van herbestemming en/of restauratie en/of verduurzaming onder onroerend cultureel
erfgoed.

Hoeveel: Subsidies worden verstrekt in de vorm van een laagrentedragende lening uit het Noord-Hollands Fonds voor Monumenten, ondergebracht bij het Nationaal Restauratiefonds, minimaal €10.000.

Waar aan te vragen: www.noord-holland.nl

Energiescans en onderzoeken herbestemming gebouw erfgoed Noord-Holland, subsidie

Voor: Eigenaar van monumenten, belanghebbenden bij de herbestemming van een monument, of een samenwerking hiervan.

Wat: Onderzoek te doen naar het duurzaam benutten van hun pand (haalbaarheidsonderzoeken en/of energiescans).

Hoeveel: Minimaal €2.500, maximaal €10.000.

Waar aan te vragen: Provincie Noord-Holland

Vergoeding duurzaamheidsadvies monumenten

Voor: Eigenaar van een rijksmonument

Wat: Duurzaamheidsadvies

Hoeveel: Maximum van € 500,00 voor een Quickscan en een maximum van € 1.750,00 voor een Haalbaarheidsonderzoek of Maatwerkadvies

Waar aan te vragen: Duurzaamheidsadvies | Restauratiefonds

Energiebespaarlening (Warmtefonds) *ook voor mensen boven de 75*

Voor: Eigenaar-bewoners.

Wat: Diverse verduurzamingsmaatregelen, zie website.

Hoeveel:  Lening van minimaal €1.000, maximaal €71.000.

(0% voor eigenaar-bewoners met een gezamenlijk inkomen tot maximaal €60.000)

Waar aan te vragen: www.warmtefonds.nl/particulieren

Energiebespaarlening (Warmtefonds) VvE

Voor: VvE’s vanaf twee appartementrechten.

Wat: Diverse verduurzamingsmaatregelen, zie website. 

Hoeveel: Tot €34.000 per appartementsrecht.

Waar aan te vragen:www.warmtefonds.nl/vve 

Scholen Energiebespaarlening (Warmtefonds)

Voor: Primair onderwijs, voortgezet onderwijs en speciaal onderwijs.

Wat: Zonnepanelen, ledverlichting, gevel- en spouwmuurisolatie, dakisolatie (inclusief asbestsanering) en energiemanagementsystemen.

Hoeveel: Lening van minimaal €15.000 per school, maximaal €500.000. Looptijd: 15 jaar.

Waar aan te vragen: www.warmtefonds.nl/scholen

Duurzame Monumentenlening

Voor: Eigenaar van een rijksmonument.

Wat: Verduurzaming van het pand afhankelijk van de investeringen in energiebesparende maatregelen.

Hoeveel: Laagrentende lening, looptijd maximaal 30 jaar.

Waar aan te vragen: Duurzame Monumenten-Lening | Restauratiefonds

Via je bank

Voor: Eigenaar-bewoners

Wat:

  1. Extra lenen op hypotheek of rentekorting.  
  2. Door het verduurzamen verhoogt de waarde van de woning waardoor de tariefklasse voordeliger kan aanpassen. Kijk voor uitgebreide uitleg: https://www.consumentenbond.nl/risico-opslag-hypotheek

Hoeveel: Afhankelijk van de situatie. 

Waar aan te vragen: Via je bank of hypotheekverstrekker.

 

Door verduurzaming kan het energielabel van een woning verbeteren. Dit kan ertoe leiden dat je huis meer waard wordt. Neem bijvoorbeeld een huis met energielabel G. Wanneer dit huis door verduurzaming energielabel C toegewezen krijgt, dan stijgt de verkoopprijs van het huis met 11,6%. Als je energielabel van F naar B verandert, dan stijgt de verkoopprijs met 12,6%.

Hoe groter het verschil in energielabel, hoe groter de verhoging van de verkoopprijs, maar ook kleine veranderingen in energielabel hebben effect. Als het energielabel van je huis met 1 stap verandert, bijvoorbeeld van label C naar B, dan stijgt de verkoopprijs met gemiddeld 2.9%. Verandert het energielabel met 2 stappen, bijvoorbeeld van D naar B, dan stijgt de verkoopprijs met gemiddeld 6,3%.

Zie hieronder de tabel voor meer voorbeelden van de verhoging van de verkoopprijs bij een hoger energielabel: