Hieronder hebben we een groot aantal subsidies op het gebied van duurzaamheid voor Bewoners, Ondernemers, Maatschappelijke organisaties, Monumenten en Financieringen op een rijtje gezet.

 • ISDE (RVO)

Voor: Woningeigenaren, VVE's

Wat: Woningeigenaren: (hybride) warmtepompen, zonneboiler, isolatie, aansluiting op een warmtenet
VvE: warmtepompen, zonneboilers, aansluiting op een warmtenet, kleinschalige windturbines. Let op: niet voor zonnepanelen.

Hoeveel: Variabel, ongeveer 30% van de totale kosten

Waar aan te vragen: https://www.rvo.nl/subsidieen-financieringswijzer/isde 

 • SEEH VvE (RVO

Voor: VVE

Wat: Subsidie voor energieadvies, energiebesparende maatregelen, procesbegeleiding/ MJOP en oplaadpuntenadvies

Hoeveel: De stroom die je met zonnepanelen opwekt en terug levert aan het net, wordt afgetrokken van je eigen energieverbruik

Waar aan te vragen: https://www.milieucentraal.nl /energiebesparen/zonnepanelen/salderi ngsregeling-voor-zonnepanelen 

 • Salderingsregeling zonnepanelen

Voor: Eigenaar-bewoners, VvE’s, (ver)huurders

Wat: Zonnepanelen

Hoeveel: De stroom die je met zonnepanelen opwekt en terug levert aan het net, wordt afgetrokken van je eigen energieverbruik.   

Waar aan te vragen: https://www.milieucentraal.nl/energiebesparen/zonnepanelen/salderingsregeling-voor-zonnepanelen/

 • Salderingsregeling zonnepanelen (fiscale regeling via belastingdienst of energieleveranciers)

Voor: Eigenaar-bewoners, VvE’s, (ver)huurdersZonnepanelen

Wat: De stroom die je met zonnepanelen opwekt en terug levert aan het net, wordt afgetrokken van je eigen energieverbruik.

Hoeveel: Uitleg is te vinden bij het Duurzaam Bouwloketonder de vraag “wat is salderen”.

Waar: https://www.milieucentraal.nl/energiebesparen/zonnepanelen/salderingsregeling-voor-zonnepanelen/

 • Subsidieregeling Elektrische Personenauto’s Particulieren (SEPP)

Voor: particuliere aanschaf of lease van een nieuwe of gebruikte elektrische auto.

Hoeveel: - €3.350 voor nieuwe auto 
                - €2.000 voor gebruikte auto

Waar: https://www.rvo.nl/subsidies-financiering/sepp

 • ISDE (RVO) zakelijk

Voor: Zakelijke gebruikers (bedrijven, woningcorporaties, verenigingen, overheden en particuliere verhuurders)

Wat: Zakelijke gebruikers: zonneboiler, warmtepomp, aansluiting op een warmtenet en voor kleinschalige windturbines en zonnepanelen.

Hoeveel: Varieert per maatregelen +/- 30% van totale kosten

Waar: www.rvo.nl/subsidieen-financieringswijzer/isde

 • Energie Investerings Aftrek (EIA)

Voor: Ondernemers en overige partjien die vennootschapsbelasting betalen (overheidsonderneming,stichtingen, etc)

Wat: Energiezuinige investeringen die passen onder een code op de Energielijst

Hoeveel: 45,5% van de investeringskosten aftrekken van de fiscale winst

Waar:https://www.rvo.nl/subsidieen-financieringswijzer/energieinvesteringsaftrek/ondernemers

 • Milieuinvesteringsaftrek (MIA) en Willekeurige afschrijving milieuinvesteringen (Vamil)

Voor: Ondernemers en overige partjien die vennootschapsbelasting betalen (overheidsonderneming, stichtingen, etc.)

Wat: Investeringen in milieuvriendelijke technieken/middelen die voldoen aan de eisen van een omschrijving op de Milieulijst.

Hoeveel: Investeringskosten aftrekken van de fiscale winst:
                MIA: kan oplopen tot 45% van het investeringsbedrag; Vamil: 75% van de investeringskosten

Waar: www.rvo.nl/subsidieenfinancieringswijzer/miavamil/ondernemers

 • Stimulering Duurzame Energieproductie en Klimaattransitie SDE++ (RVO)

Voor: Check RVO voor openstellingen van de regelingBedrijven en instellingen uit alle sectoren (met uitzondering van Voorrijksoverheid)

Wat: Opwekken van duurzame energie, maar óók voor bepaalde CO2-reducerende installaties.

Hoeveel: De stimuleringsregeling biedt (meerjarige) exploitatiesubsidies. Geen percentage, maar een bedrag per opgewekte kWh

Waar: https://www.rvo.nl/subsidieenfinancieringswijzer/stimuleringduurzame-energieproductie-enklimaattransitie-sde

 • ISDE (RVO)

Voor: Stichtingen en verenigingen

Wat: Zonneboiler, warmtepomp, aansluiting op een warmtenet en voor kleinschalige windturbines. Let op: niet voor zonnepanelen (deze hebben BTW teruggave).

Hoeveel: Varieert per maatregelen, +/- 30% van totale kosten

Waar: https://www.rvo.nl/subsidieen-financieringswijzer/isde

 • Ontzorgingsprogramma maatschappelijk vastgoed (RVO)

Voor: Maatschappelijk vastgoed (sportbedrijven, culturele ANBI's en dorps- en buurthuizen)

Wat: Verduurzaming van maatschappelijk vastgoed. Als u plannen heeft, neem dan contact op met de provincie of zij u kunnen helpen met advies en ondersteuning op maat.

Waar: https://www.noordholland.nl/Onderwerpen/Economie_Werk/Projecten/Ontzorgingsprogramma_Verduurzaming_Maatschappelijk_Vastgoed/Over_het_programma

 • Bouw en Onderhoud Sportaccomodaties – BOSA (RVO)

Voor: Sportverenigingen

Wat: Bouw- en onderhoudskosten van sportaccommodaties en voor de aanschaf van sportmaterialen. Hieronder vallen ook aanvullende duurzaamheidsinvesteringen onder.

Hoeveel: Activiteiten gericht op o.a. energiebesparing, circulariteit en klimaatadaptatie 30% subsidie

Waar: https://www.dusi.nl/subsidies/stimuleringbouw-en-onderhoudsportaccommodaties
Kijk bijlage voor duurzame activiteiten: https://www.dusi.nl/subsidies/stimuleringbouw-en-onderhoudsportaccommodaties/documenten/publicaties/2020/12/29/bijlage-aanvullende-subsidiestimulering-bouw-en onderhoudsportaccommodaties-202

 • Herbestemming, restauratie en verduurzaming monumenten Noord Holland

Voor: Natuurlijke personen, privaatrechtelijke rechtspersonen of kerkgenootschappen die eigenaar zijn van onroerend cultureel erfgoed

Wat: Stimulering van het behoud van onroerend cultureel erfgoed door middel van herbestemming en/of, restauratie en/of verduurzaming onder onroerend cultureel
erfgoed.

Hoeveel: Subsidies worden verstrekt in de vorm van een laagrentedragende lening uit het Noord-Hollands Fonds voor Monumenten, ondergebracht bij het Nationaal Restauratiefonds, minimaal €10.000.

Waar: https://www.noordholland.nl/Loket/Producten_en_Diensten/Producten_op_alfabet/H/Herbestemming_restauratie_en_verduurzaming_monumenten_Noord_Holland_subsidie

 • Subsidie onderzoekduurzaam hergebruik monumenten (provincie Noord-Holland)

Voor: Eigenaar van monumenten, belanghebbenden bij de herbestemming van een monument, of een samenwerking hiervan

Wat: Onderzoek te doen naar het duurzaam benutten van hun pand (haalbaarheidsonderzoeken en/of energiescans).

Hoeveel: Max €10.000, Min €2.500

Waar: www.noordholland.nl/Loket/Producten_en_Diensten/Producten_op_alfabet/O/Onderzoeken_duurzaam_benutten_monumenten_Noord_Holland_subsidie

 • Vergoeding duurzaamheidsadvies monumenten

Voor: Eigenaar van een rijksmonument

Wat: Duurzaamheidsadvies.

Hoeveel: Max €1.000

Waar: https://www.restauratiefonds.nl/duurzaamheidsadviesmonumenten

 • Energiebespaarlening (Warmtefonds)

Voor: Eigenaar-bewoners, VvE’s

Wat: Isolatie en warmte-opties; zonnepanelen, ventilatie, Nul-op-de-Meter.

Hoeveel: Lening van Min €2.500, maximaal: €65.000

Waar: https://www.warmtefonds.nl/particulieren

 • ScholenEnergiebespaarlening(Warmtefonds)

Voor: Primair en Voortgezet onderwijs

Wat: Zonnepanelen, ledverlichting, gevel- en spouwmuurisolatie, dakisolatie (inclusief asbestsanering) en energiemanagementsystemen.

Hoeveel: Lening van minimaal €15.000 per school; maximaal €500.000. Looptijd: 15 jaar.

Waar: https://www.warmtefonds.nl/scholen

 • DuurzameMonumenten Lening

Voor: Eigenaar van een rijksmonument

Wat: Verduurzaming van het pandafhankelijk van de investeringen in energiebesparende maatregelen

Hoeveel: laagrentende lening, looptijd: max 30 jaar

Waar: https://www.restauratiefonds.nl/monumenteigenaren/financieringen/duurzamemonumenten-lening
Geld lenen voor energiebesparende maatregelen kan daarnaast via: Hypotheek Groene leningen bij commerciële banken