Hieronder hebben we een groot aantal subsidies op een rijtje gezet. Subsidie op het gebied van duurzaamheid voor bewoners, ondernemers, maatschappelijke organisaties, monumenten en financieringen:

Aardgasvrij subsidie gemeente 

Voor: Woningeigenaren.

Wat: Maatregelen voor het afsluiten van bestaande woningen van het aardgas. 
Hoeveel: Maximaal € 2.500,- of maximaal € 4.000,-. De hoogte van het maximale bedrag hangt af van de gekozen oplossing om de woning aardgasvrij te maken.  

Waar aan te vragen: Het subsidieplafond van deze regeling is bereikt. U kunt geen aanvraag meer indienen.

ISDE (RVO)

Voor: Woningeigenaren.

Wat: (Hybride) warmtepompen, zonneboiler, isolatie, aansluiting op een warmtenet. Let op: niet voor zonnepanelen.

Hoeveel: Variabel, ongeveer 30% van de totale kosten.

Waar aan te vragen: www.rvo.nl/subsidies

ISDE & SVVE (RVO)

Voor: VvE.

Wat: Subsidie voor energieadvies, energiebesparende maatregelen, procesbegeleiding/ MJOP en oplaadpuntenadvies, zonnepanelen.

Hoeveel: Afhankelijk van investering.

Waar aan te vragen: 

Salderingsregeling zonnepanelen

Voor: Eigenaar-bewoners, VvE’s, (ver)huurders.

Wat: Zonnepanelen.

Hoeveel: De stroom die je met zonnepanelen opwekt en terug levert aan het net wordt afgetrokken van je eigen energieverbruik.   

Waar aan te vragen: www.duurzaambouwloket.nl

Subsidieregeling Elektrische Personenauto’s Particulieren (SEPP)

Voor: Particuliere aanschaf of lease van een nieuwe of gebruikte elektrische auto.

Hoeveel: €2.950 voor nieuwe auto, €2.000 voor gebruikte auto.

Waar aan te vragen: www.rvo.nl/subsidies

ISDE (RVO) zakelijk

Voor: Zakelijke gebruikers (bedrijven, woningcorporaties, verenigingen, overheden en particuliere verhuurders).

Wat: Zonneboiler, warmtepomp, aansluiting op een warmtenet en voor kleinschalige windturbines en zonnepanelen.

Hoeveel: Varieert per maatregelen +/- 30% van totale kosten.

Waar aan te vragen: www.rvo.nl/subsidie

Energie Investerings Aftrek (EIA)

Voor: Ondernemers en overige partjien die vennootschapsbelasting betalen (overheidsonderneming, stichtingen, etc.).

Wat: Energiezuinige investeringen die passen onder een code op de Energielijst.

Hoeveel: 45,5% van de investeringskosten aftrekken van de fiscale winst.

Waar aan te vragen: www.rvo.nl/subsidie

Milieuinvesteringsaftrek (MIA) en Willekeurige afschrijving milieuinvesteringen (Vamil)

Voor: Ondernemers en overige partjien die vennootschapsbelasting betalen (overheidsonderneming, stichtingen, etc.).

Wat: Investeringen in milieuvriendelijke technieken/middelen die voldoen aan de eisen van een omschrijving op de Milieulijst.

Hoeveel: Investeringskosten aftrekken van de fiscale winst:

  • MIA: kan oplopen tot 45% van het investeringsbedrag.
  • Vamil: 75% van de investeringskosten.

Waar aan te vragen: www.rvo.nl/subsidie

Stimulering Duurzame Energieproductie en Klimaattransitie SDE++ (RVO) (tijdelijk gesloten, gaat waarschijnlijk in september weer open)

Voor: Check RVO voor openstellingen van de regeling. Bedrijven en instellingen uit alle sectoren (met uitzondering van Voorrijksoverheid).

Wat: Opwekken van duurzame energie, maar óók voor bepaalde CO2-reducerende installaties.

Hoeveel: De stimuleringsregeling biedt (meerjarige) exploitatiesubsidies. Geen percentage, maar een bedrag per opgewekte kWh.

Waar aan te vragen: www.rvo.nl/subsidie

Duurzaamheidssubsidie

Voor: Maatschappelijke organisaties en verenigingen (zonder winstoogmerk) in de gemeente Medemblik.

Wat: Voor het verduurzamen van maatschappelijk vastgoed, kijk in de link naar de voorwaarden. Aanvraag indienen tot en met 31 december 2023.

Hoeveel: 20% van de subsidiabele kosten, met een minimum van €2.000 en een maximum van €20.000.

Waar aan te vragen: Duurzaamheidssubsidie voor maatschappelijke organisaties | Gemeente Medemblik

Energienoodfonds

Voor: Maatschappelijke organisaties en verenigingen (zonder winstoogmerk) in de gemeente Medemblik.

Wat: Je kunt een aanvraag indienen wanneer er financieel nadeel is ondervonden als gevolg van de hoge elektriciteits- en gasprijzen. De subsidie kan worden aangevraagd voor de periode van oktober 2022 tot en met maart 2023. Kijk in de link naar de voorwaarden. Aanvraag indienen tot en met 30 september 2023.

Hoeveel: Zie in de link hieronder. vindt de definitieve vaststelling plaats. Indien meer wordt aangevraagd dan de grootte van de subsidiepot.

Waar aan te vragen: Energienoodfonds voor maatschappelijke organisaties | Gemeente Medemblik

ISDE (RVO)

Voor: Stichtingen en verenigingen.

Wat: Zonneboiler, warmtepomp, aansluiting op een warmtenet en voor kleinschalige windturbines. Let op: niet voor zonnepanelen (deze hebben BTW-regeling).

Hoeveel: Varieert per maatregel, +/- 30% van de totale kosten.

Waar aan te vragen: www.rvo.nl/subsidie

Subsidieregeling duurzaam maatschappelijk vastgoed (RVO) (tijdelijk gesloten, gaat waarschijnlijk in september weer open)

Voor: Maatschappelijk vastgoed

Wat: Zie maatregellijst (pdf, 167 KB).

Hoeveel: Varieert per maatregel.

Waar aan te vragen: www.rvo.nl/subsidie

Ontzorgingsprogramma maatschappelijk vastgoed (provincie, RVO BZK) 

Voor: Maatschappelijk vastgoed (sportbedrijven, culturele ANBI's en dorps- en buurthuizen).

Wat: Verduurzaming van maatschappelijk vastgoed. Als u plannen heeft, neem dan contact op met de provincie of zij u kunnen helpen met advies en ondersteuning op maat.

Waar aan te vragen: www.noord-holland.nl

Bouw en Onderhoud Sportaccomodaties – BOSA (RVO)

Voor: Sportverenigingen.

Wat: Bouw- en onderhoudskosten van sportaccommodaties en voor de aanschaf van sportmaterialen. Hieronder vallen ook aanvullende duurzaamheidsinvesteringen.

Hoeveel: Activiteiten gericht op o.a. energiebesparing, circulariteit en klimaatadaptatie: 30% subsidie.

Waar aan te vragen: www.dusi.nl/subsidies

Herbestemming, restauratie en verduurzaming monumenten Noord-Holland

Voor: Natuurlijke personen, privaatrechtelijke rechtspersonen of kerkgenootschappen die eigenaar zijn van onroerend cultureel erfgoed.

Wat: Stimulering van het behoud van onroerend cultureel erfgoed door middel van herbestemming en/of restauratie en/of verduurzaming onder onroerend cultureel
erfgoed.

Hoeveel: Subsidies worden verstrekt in de vorm van een laagrentedragende lening uit het Noord-Hollands Fonds voor Monumenten, ondergebracht bij het Nationaal Restauratiefonds, minimaal €10.000.

Waar aan te vragen: www.noord-holland.nl

Subsidie onderzoek duurzaam hergebruik monumenten (provincie Noord-Holland)

Voor: Eigenaar van monumenten, belanghebbenden bij de herbestemming van een monument, of een samenwerking hiervan.

Wat: Onderzoek te doen naar het duurzaam benutten van hun pand (haalbaarheidsonderzoeken en/of energiescans).

Hoeveel: Minimaal €2.500, maximaal €10.000.

Waar aan te vragen: www.noord-holland.nl

Vergoeding duurzaamheidsadvies monumenten

Voor: Eigenaar van een rijksmonument.

Wat: Duurzaamheidsadvies.

Hoeveel: Maximaal €1.000.

Waar aan te vragen: Duurzaamheidsadvies | Restauratiefonds

Energiebespaarlening (Warmtefonds) *ook voor mensen boven de 75*

Voor: Eigenaar-bewoners.

Wat: Diverse verduurzamingsmaatregelen, zie website.

Hoeveel: Lening van minimaal €2.500, maximaal €65.000.

Waar aan te vragen: www.warmtefonds.nl/particulieren

Voordelige Energiebespaarlening (Warmtefonds) 0% rente

Voor: Eigenaar-bewoners met inkomen tot maximaal €48.625.

Wat: Isolatie en warmte-opties; zonnepanelen, ventilatie, Nul-op-de-Meter.

Hoeveel: Lening van minimaal €2.500, maximaal: inkomensafhankelijk.

Waar aan te vragen: www.warmtefonds.nl/particulieren

Energiebespaarlening (Warmtefonds) VvE

Voor: VvE’s vanaf twee appartementrechten.

Wat: Diverse verduurzamingsmaatregelen, zie website. 

Hoeveel: Tot €30.000 per appartementsrecht.

Waar aan te vragen:https://www.warmtefonds.nl/vve 

Scholen Energiebespaarlening (Warmtefonds)

Voor: Primair en Voortgezet onderwijs.

Wat: Zonnepanelen, ledverlichting, gevel- en spouwmuurisolatie, dakisolatie (inclusief asbestsanering) en energiemanagementsystemen.

Hoeveel: Lening van minimaal €15.000 per school, maximaal €500.000. Looptijd: 15 jaar.

Waar aan te vragen: www.warmtefonds.nl/scholen

Duurzame Monumentenlening

Voor: Eigenaar van een rijksmonument.

Wat: Verduurzaming van het pand afhankelijk van de investeringen in energiebesparende maatregelen.

Hoeveel: Laagrentende lening, looptijd maximaal 30 jaar.

Waar aan te vragen: www.restauratiefonds.nl

Via je bank

Voor: Eigenaar-bewoners

Wat:

  1. Extra lenen op hypotheek of rentekorting.  
  2. Door het verduurzamen verhoogt de waarde van de woning waardoor de tariefklasse voordeliger kan aanpassen. Kijk voor uitgebreide uitleg: https://www.consumentenbond.nl/risico-opslag-hypotheek

Hoeveel: Afhankelijk van de situatie. 

Waar aan te vragen: Via je bank of hypotheekverstrekker.

 

Door verduurzaming kan het energielabel van een woning verbeteren. Ter indicatie: