Hieronder hebben we een groot aantal subsidies op een rijtje gezet. Subsidie op het gebied van duurzaamheid voor bewoners, ondernemers, maatschappelijke organisaties, monumenten en financieringen:

Aardgasvrij subsidie gemeente 

Voor: Woningeigenaren.

Wat: Maatregelen voor het afsluiten van bestaande woningen van het aardgas. 
Hoeveel: Maximaal € 2.500,- of maximaal € 4.000,-. De hoogte van het maximale bedrag hangt af van de gekozen oplossing om de woning aardgasvrij te maken.  

Waar aan te vragen: Omgevingsdienst NHN

ISDE (RVO)

Voor: Woningeigenaren.

Wat: Woningeigenaren: (hybride) warmtepompen, zonneboiler, isolatie, aansluiting op een warmtenet. Let op: niet voor zonnepanelen.

Hoeveel: Variabel, ongeveer 30% van de totale kosten.

Waar aan te vragen: www.rvo.nl/subsidies

 

ISDE & SVVE (RVO)

Voor: VvE.

Wat: Subsidie voor energieadvies, energiebesparende maatregelen, procesbegeleiding/ MJOP en oplaadpuntenadvies, zonnepanelen.

Hoeveel: Afhankelijk van investering.

Waar aan te vragen: 

Salderingsregeling zonnepanelen

Voor: Eigenaar-bewoners, VvE’s, (ver)huurders.

Wat: Zonnepanelen.

Hoeveel: De stroom die je met zonnepanelen opwekt en terug levert aan het net, wordt afgetrokken van je eigen energieverbruik.   

Waar aan te vragen: www.duurzaambouwloket.nl

Salderingsregeling zonnepanelen (fiscale regeling via belastingdienst of energieleveranciers)

Voor: Eigenaar-bewoners, VvE’s, (ver)huurdersZonnepanelen.

Wat: De stroom die je met zonnepanelen opwekt en terug levert aan het net, wordt afgetrokken van je eigen energieverbruik.

Hoeveel: Uitleg is te vinden bij het Duurzaam Bouwloketonder de vraag “wat is salderen”.

Waar: www.milieucentraal.nl

Subsidieregeling Elektrische Personenauto’s Particulieren (SEPP)

Voor: Particuliere aanschaf of lease van een nieuwe of gebruikte elektrische auto.

Hoeveel: 

  • €2950 voor nieuwe auto
  • €2.000 voor gebruikte auto

Waar: www.rvo.nl/subsidies

ISDE (RVO) zakelijk

Voor: Zakelijke gebruikers (bedrijven, woningcorporaties, verenigingen, overheden en particuliere verhuurders).

Wat: Zakelijke gebruikers: zonneboiler, warmtepomp, aansluiting op een warmtenet en voor kleinschalige windturbines en zonnepanelen.

Hoeveel: Varieert per maatregelen +/- 30% van totale kosten

Waar: www.rvo.nl/subsidie

Energie Investerings Aftrek (EIA)

Voor: Ondernemers en overige partjien die vennootschapsbelasting betalen (overheidsonderneming,stichtingen, etc).

Wat: Energiezuinige investeringen die passen onder een code op de Energielijst.

Hoeveel: 45,5% van de investeringskosten aftrekken van de fiscale winst.

Waar: www.rvo.nl/subsidie

Milieuinvesteringsaftrek (MIA) en Willekeurige afschrijving milieuinvesteringen (Vamil)

Voor: Ondernemers en overige partjien die vennootschapsbelasting betalen (overheidsonderneming, stichtingen, etc.)

Wat: Investeringen in milieuvriendelijke technieken/middelen die voldoen aan de eisen van een omschrijving op de Milieulijst.

Hoeveel: Investeringskosten aftrekken van de fiscale winst:
                MIA: kan oplopen tot 45% van het investeringsbedrag; Vamil: 75% van de investeringskosten.

Waar: www.rvo.nl/subsidie

Stimulering Duurzame Energieproductie en Klimaattransitie SDE++ (RVO)

Voor: Check RVO voor openstellingen van de regelingBedrijven en instellingen uit alle sectoren (met uitzondering van Voorrijksoverheid)

Wat: Opwekken van duurzame energie, maar óók voor bepaalde CO2-reducerende installaties.

Hoeveel: De stimuleringsregeling biedt (meerjarige) exploitatiesubsidies. Geen percentage, maar een bedrag per opgewekte kWh.

Waar: www.rvo.nl/subsidie

Duurzaamheidssubsidie

Voor: maatschappelijke organisaties en verenigingen (zonder winstoogmerk) in de gemeente Medemblik

Wat: voor het verduurzamen van maatschappelijk vastgoed, kijk in de link naar de voorwaarden. Aanvraag indienen tot en met 31 december 2023

Hoeveel: 20% van de subsidiabele kosten, met een minimum van €2.000 en een maximum van €20.000

Waar: Duurzaamheidssubsidie voor maatschappelijke organisaties | Gemeente Medemblik

Energienoodfonds

Voor: maatschappelijke organisaties en verenigingen (zonder winstoogmerk) in de gemeente Medemblik

Wat: je kunt een aanvraag indienen wanneer er financieel nadeel is ondervonden als gevolg van de hoge elektriciteits- en gasprijzen. De subsidie kan worden aangevraagd voor de periode van oktober 2022 tot en met maart 2023. Kijk in de link naar de voorwaarden. Aanvraag indienen tot en met 30 september 2023.

Hoeveel: Zie in de link hieronder. vindt de definitieve vaststelling plaats. Indien meer wordt aangevraagd dan de grootte van de subsidiepot

Waar: Energienoodfonds voor maatschappelijke organisaties | Gemeente Medemblik

ISDE (RVO)

Voor: Stichtingen en verenigingen.

Wat: Zonneboiler, warmtepomp, aansluiting op een warmtenet en voor kleinschalige windturbines. Let op: niet voor zonnepanelen (deze hebben BTW teruggave).

Hoeveel: Varieert per maatregelen, +/- 30% van totale kosten.

Waar: www.rvo.nl/subsidie

Ontzorgingsprogramma maatschappelijk vastgoed (RVO)

Voor: Maatschappelijk vastgoed (sportbedrijven, culturele ANBI's en dorps- en buurthuizen)

Wat: Verduurzaming van maatschappelijk vastgoed. Als u plannen heeft, neem dan contact op met de provincie of zij u kunnen helpen met advies en ondersteuning op maat.

Waar: www.noordholland.nl

Bouw en Onderhoud Sportaccomodaties – BOSA (RVO)

Voor: Sportverenigingen.

Wat: Bouw- en onderhoudskosten van sportaccommodaties en voor de aanschaf van sportmaterialen. Hieronder vallen ook aanvullende duurzaamheidsinvesteringen onder.

Hoeveel: Activiteiten gericht op o.a. energiebesparing, circulariteit en klimaatadaptatie 30% subsidie.

Waar: www.dusi.nl/subsidies
Kijk bijlage voor duurzame activiteiten: https://www.dusi.nl/subsidies

Herbestemming, restauratie en verduurzaming monumenten Noord Holland

Voor: Natuurlijke personen, privaatrechtelijke rechtspersonen of kerkgenootschappen die eigenaar zijn van onroerend cultureel erfgoed.

Wat: Stimulering van het behoud van onroerend cultureel erfgoed door middel van herbestemming en/of, restauratie en/of verduurzaming onder onroerend cultureel
erfgoed.

Hoeveel: Subsidies worden verstrekt in de vorm van een laagrentedragende lening uit het Noord-Hollands Fonds voor Monumenten, ondergebracht bij het Nationaal Restauratiefonds, minimaal €10.000.

Waar: www.noordholland.nl

Subsidie onderzoek duurzaam hergebruik monumenten (provincie Noord-Holland)

Voor: Eigenaar van monumenten, belanghebbenden bij de herbestemming van een monument, of een samenwerking hiervan.

Wat: Onderzoek te doen naar het duurzaam benutten van hun pand (haalbaarheidsonderzoeken en/of energiescans).

Hoeveel: Max €10.000, Min €2.500.

Waar: www.noordholland.nl

Vergoeding duurzaamheidsadvies monumenten

Voor: Eigenaar van een rijksmonument.

Wat: Duurzaamheidsadvies.

Hoeveel: Max €500 voor quickscan, max €1.750 voor haalbaarheidsonderzoek of maatwerkadvies

Waar: Duurzaamheidsadvies | Restauratiefonds

Energiebespaarlening (Warmtefonds)

Voor: Eigenaar-bewoners.

Wat: Isolatie en warmte-opties; zonnepanelen, ventilatie, Nul-op-de-Meter.

Hoeveel: Lening van minimaal €1.000 en maximaal €71.000.

Waar: www.warmtefonds.nl/particulieren

Energiebespaarlening (Nationaal Warmtefonds)

Voor: VvE’s.

Wat: Isolatie en warmte-opties; zonnepanelen, ventilatie, Nul-op-de-Meter.

Hoeveel: laagrentende lening, looptijd: 10, 15 en 20 jaar.

Waar: www.warmtefonds.nl/vve

 

Scholen Energiebespaarlening(Warmtefonds)

Voor: Primair en Voortgezet onderwijs.

Wat: Zonnepanelen, ledverlichting, gevel- en spouwmuurisolatie, dakisolatie (inclusief asbestsanering) en energiemanagementsystemen.

Hoeveel: Lening van minimaal €15.000 per school; maximaal €500.000. Looptijd: 15 jaar.

Waar: www.warmtefonds.nl/scholen

Duurzame Monumenten Lening

Voor: Eigenaar van een rijksmonument.

Wat: Verduurzaming van het pandafhankelijk van de investeringen in energiebesparende maatregelen.

Hoeveel: Laagrentende lening, looptijd: max 30 jaar.

Waar: www.restauratiefonds.nl
Geld lenen voor energiebesparende maatregelen kan daarnaast via: Hypotheek Groene leningen bij commerciële banken.