De gemeente Medemblik heeft als groene plattelandsgemeente veel aandacht voor duurzaamheid. Om het duurzaamheidsbeleid een eigen podium te geven werd er een programma voor geschreven. Dat programma is opgebouwd uit vijf pijlers:

Elektriciteit

De meeste elektriciteit die we gebruiken, wordt op dit moment gemaakt met behulp van aardgas of steenkool. Daar komt veel CO2 bij vrij, waardoor ons klimaat opwarmt en er extremere weersomstandigheden voorkomen. Daarom willen we in 2040 al onze elektriciteit op een duurzame manier opwekken. Dat kan bijvoorbeeld met behulp van zonnepanelen of windmolens. Heb jij al zonnepanelen op je dak? Meer informatie over zelf elektriciteit opwekken.

Warmte

Op het gebied van warmte gaat Medemblik op zoek naar een waardige vervanger van aardgas. Tegelijkertijd zet het in op het besparen van zoveel mogelijk energie. De transitie naar een alternatief voor aardgas beschrijven we in de Transitievisie Warmte. Meer informatie over warmte

Circulair

Medemblik wil slim met grondstoffen en reststromen omgaan voor een gezonde en toekomstbestendige economie. Dat is nodig om grondstoffen voor hergebruik beschikbaar, bereikbaar en betaalbaar te houden. Meer informatie over grondstoffen

Water & Groen

Om ons gebied klimaatbestendig te maken zijn aanpassingen nodig. Deze aanpassingen betreffen het verminderen van risico’s op wateroverlast, hitte en droogte. Een belangrijke maatregel is het vergroenen van de omgeving. Meer informatie over Water & Groen

Mobiliteit

Het Rijk bepaalde dat nieuwe auto’s vanaf 2030 emissievrij zijn. Dat vraagt om duurzame  aanpassingen in de gemeente. Duur duurzame mobiliteit aantrekkelijk te maken sparen we het milieu en de luchtkwaliteit. Meer informatie over mobiliteit.  

Per pijler worden de ambities van de gemeente gekoppeld aan een (duurzaam) beleid.

Download Programma Duurzaam Medemblik (pdf, 510 KB)

Warmtetransitie

Medemblik werkt aan een duurzame toekomst. In die toekomst gebruiken we geen aardgas meer om onze woningen en gebouwen te verwarmen. Daarom zijn we begonnen aan een verandering. Deze verandering – het vervangen van aardgas voor iets wat wel duurzaam is - noemen we de warmtetransitie. De gemeente begeleidt deze verandering en maakt een plan waarin staat hoe de gemeente vóór 2050 aardgasvrij kan worden. Dit plan noemen we de Transitievisie Warmte.

Meer informatie over TransitieVisie

Klankbordgroep

Gemeente Medemblik vindt het belangrijk om inwoners, ondernemers en maatschappelijke instellingen actief te betrekken bij haar Duurzaamheidsbeleid. Daarom stelt de gemeente een klankbordgroep samen, bestaande uit twee inwoners, twee ondernemers, en twee leden werkzaam bij een maatschappelijke organisatie.

Per jaar komt de klankbordgroep minimaal twee keer bij elkaar. De klankbordgroep kan het college adviseren over de uitvoering van dit beleid maar heeft zelf geen directe invloed of zeggenschap. Eventuele openstaande vacatures voor klankbordgroepleden worden gedeeld op de communicatiekanalen van gemeente Medemblik.