De gemeente Medemblik heeft als groene plattelandsgemeente veel aandacht voor duurzaamheid. Om het duurzaamheidsbeleid een eigen podium te geven werd er een programma voor geschreven. Dat programma is opgebouwd uit vijf pijlers: elektriciteit, warmte, grondstoffen, water & groen en mobiliteit.

Per pijler worden de ambities van de gemeente gekoppeld aan een (duurzaam) beleid.

Download Programma Duurzaam Medemblik

Klankbordgroep

Voor het realiseren van ons duurzaamheidsbeleid zijn we voor een groot deel afhankelijk van anderen. We vinden het belangrijk dat betrokken partijen meedenken over de uitvoering van het programma. We hebben een klankbordgroep Duurzaam Medemblik opgericht. Deze groep kan de gemeente gevraagd en ongevraagd adviseren over de uitvoering van het duurzaamheidsbeleid.