De gemeente Medemblik heeft als groene plattelandsgemeente veel aandacht voor duurzaamheid. Om het duurzaamheidsbeleid een eigen podium te geven werd er een programma voor geschreven. Dat programma is opgebouwd uit vijf pijlers:

  • elektriciteit
  • warmte
  • grondstoffen
  • water & groen
  • mobiliteit

Per pijler worden de ambities van de gemeente gekoppeld aan een (duurzaam) beleid.

Download Programma Duurzaam Medemblik

Warmtetransitie

Medemblik werkt aan een duurzame toekomst. In die toekomst gebruiken we geen aardgas meer om onze woningen en gebouwen te verwarmen. Daarom zijn we begonnen aan een verandering. Deze verandering – het vervangen van aardgas voor iets wat wel duurzaam is - noemen we de warmtetransitie. De gemeente begeleidt deze verandering en maakt een plan waarin staat hoe de gemeente vóór 2050 aardgasvrij kan worden. Dit plan noemen we de Transitievisie Warmte.

Meer informatie over Transitievisie

Klankbordgroep

Voor het realiseren van ons duurzaamheidsbeleid zijn we voor een groot deel afhankelijk van anderen. We vinden het belangrijk dat betrokken partijen meedenken over de uitvoering van het programma. We hebben een klankbordgroep Duurzaam Medemblik opgericht. Deze groep kan de gemeente gevraagd en ongevraagd adviseren over de uitvoering van het duurzaamheidsbeleid.