Hergebruik en scheiden van afval

Wat is het?

Hergebruik, ook wel circulair genoemd, gaat over het verminderen van het gebruik van grondstoffen. Grondstoffen die wel worden gebruikt worden zoveel mogelijk teruggewonnen om ze zo opnieuw te kunnen gebruiken. Medemblik wil slim met grondstoffen omgaan voor een gezonde en toekomstbestendige economie.  Door bestaande producten zo lang mogelijk te hergebruiken ontstaat de meeste waarde voor mens en omgeving. 

Waarom is het belangrijk?

Veel grondstoffen zoals hout, zand, mineralen en metalen worden steeds schaarser. Ook elektrische onderdelen zoals chips worden steeds minder makkelijk verkrijgbaar. Door zoveel mogelijk te hergebruiken worden grondstoffen niet uitgeput en daarmee het milieu minder belast.  

Wat doet de gemeente? 

De gemeente koopt zelf zoveel mogelijk circulair in. Bedrijfsafval wordt gescheiden, zodat er van het afval weer grondstoffen kunnen worden gemaakt. Zo wordt gemaaid bermgras gebruikt voor het maken van Bokashi (een soort compost), wat weer als plantenvoeding wordt gebruikt. Daarnaast werken Westfriese gemeenten samen met partners aan het stimuleren van een circulaire economie binnen het netwerk van Circulair Westfriesland.  

Wat kan ik zelf doen?

Je afval zoveel mogelijk gescheiden aanleveren en bij het (ver)bouwen van je huis zoveel mogelijk voor herbruikbare materialen te kiezen. Kapotte spullen kun je zoveel mogelijk (laten) repareren (bijvoorbeeld in een repaircafe zoals in Wervershoof) en wanneer dat niet kan naar een officiële inzamelplek brengen.  

Om de hoeveelheid zwerfaval in de gemeente te beperken, heeft de gemeente een zwerfafval-coördinator aangesteld. Wil je een prikstok lenen om zwerfafval op te ruimen, neem dan contact op met duurzaam@medemblik.nl.  

Circulair Westfriesland is gericht op bedrijven, organisaties en overheden en zet in op inkoop & aanbesteden, onderlinge kennisdeling, partijen verbinden en concrete gezamenlijke projecten.

RVO heeft verschillende subsidies voor ondernemers gericht op circulaire ketens en een circulaire bedrijfsvoering. Ook de provincie heeft subsidies voor ondernemers die circulaire bedrijfsvoering willen opstarten.