Samen met boeren uit de regio versterken we de biodiversiteit met kruidenrijk grasland

Als gemeente doen we mee met de actie 1001ha en helpen we boeren om de natuur te verbeteren. Ons doel is om 100 hectare grasland om te zetten naar kruidenrijk grasland. Medemblik is niet de enige Westfriese gemeente die meedoet aan deze landelijke actie.

Betere waterberging en meer biodiversiteit

Kruidenrijk grasland heeft veel voordelen. Het bevat veel verschillende (bloeiende) kruiden en grassen, wat goed is voor het leven in de grond en insecten. Meer insecten zorgen vervolgens weer voor meer vogels. Daarbij zorgt het diepere wortelstelsel van kruidenrijke grassoorten ervoor dat het land beter water vast kan houden. Voor deze grassen hoeft ook geen stikstofkunstmest gebruikt te worden, omdat vlinderrijke planten in het grasland stikstof binden uit de lucht.

Wethouder Harry Nederpelt benadrukt het belang van deze samenwerking: “Door mee te doen aan de actie 1001ha vergroten we, samen met boeren binnen de gemeente, de biodiversiteit op het platteland. Het is een goed voorbeeld van de manier waarop de gemeente werkt aan de doelen uit haar Groenstructuurplan.”

LTO afdeling West-Friesland bestuurder Trude Buysman – Koopman: “Maatschappelijke opgaven zijn opgaven van ons allemaal. Doordat zowel gemeente Medemblik als de boer investeert in kruidenrijk grasland werken we samen aan de opgaven. Het is wel belangrijk om te beseffen dat kruidenrijke grasmengsels niet zorgen voor weilanden die jaarrond vol staan met bloeiende planten, want dat hangt af van het graas- en maaibeheer van de boer en veel kruiden zijn groene kruiden of bloeien slechts een korte periode.”

Boeren kunnen de mengsels aanvragen via de website van 1001ha: 1001ha.nl/bestellen

1001ha: samenwerking LTO en Urgenda

LTO Nederland en Urgenda sloegen eind september 2020 de handen ineen om boeren te helpen verder te verduurzamen. De landelijke actie ‘1001ha’ werd een feit en inmiddels hebben hier al meer dan 1.400 boeren gebruik van gemaakt. Sinds april 2023 is LTO Noord op lokaal niveau aan de slag gegaan om meer hectare kruidenrijk gras te realiseren.  Dit jaar doet gemeente Medemblik ook mee aan deze mooie actie. Dankzij ondersteuning vanuit de gemeente kunnen boeren binnen de gemeentegrenzen korting krijgen op kruidenrijke grasmengsels. De korting zorgt ervoor dat de prijs van kruidenrijke grasmengsels in de buurt komt van de standaard grasmengsels met meer monocultuur (één soort gras). Boeren leveren dus zelf ook een belangrijke bijdrage.