Raad Medemblik keurt 5 inzendingen pilot erfmolens goed

De gemeenteraad heeft afgelopen donderdag 14 maart akkoord gegeven op het vervolg van de pilot erfmolens. De 5 inzendingen die als beste uit de bus kwamen voor deelname aan de pilot zijn goedgekeurd. Een erfmolen is een kleine windmolen met een ashoogte van maximaal 15 meter op het erf van een ondernemer met als doel duurzame energie te leveren voor het bedrijf.

Op dit moment is het voor ondernemers in gemeente Medemblik niet mogelijk om een vergunning te krijgen voor een erfmolen. Dit komt doordat het huidige beleid van de gemeente dat nog niet toestaat. De pilot erfmolens is opgezet om te kijken hoe erfmolens in de toekomst toch op een verantwoorde manier kunnen worden ingepast op een erf en in het landschap, rekening houdend met omgevingsbelangen. De gemeente wil met de nieuwe inzichten uit de pilot haar beleid aanpassen om zo ruimte te kunnen geven aan erfmolens.

De pilot erfmolens is een van de acties die de gemeente onderneemt om in 2040 energieneutraal te zijn. Het past ook goed bij de wens van (voornamelijk agrarische) ondernemers om via windenergie hun bedrijf verder te verduurzamen.

Omdat er slechts een beperkt aantal ondernemers tegelijk mee kan doen aan de pilot is een wedstrijd uitgeschreven. Ondernemers konden tot 1 oktober 2023 hun uitgewerkte aanvraag indienen. 15 ondernemers hebben hier gebruik van gemaakt. De aanvragen zijn beoordeeld door de gemeente, waarbij advies is ingewonnen van Omgevingsdienst Noord-Holland Noord en de onafhankelijke adviesorganisatie Mooi Noord-Holland.

Test voor omgevingsvergunning

Uiteindelijk zijn de 5 meest geschikte inzendingen verkozen tot deelnemer aan de pilot. Per deelnemer gaat de gemeente, samen met Mooi Noord-Holland en de Omgevingsdienst, verder kijken hoe er op een verantwoorde manier een omgevingsvergunning kan worden verleend voor een erfmolen. Hierbij wordt gekeken naar de landschappelijke inpassing en welke omgevingsbelangen er spelen. Hiervoor wordt onder andere geluidsonderzoek gedaan, gekeken naar de slagschaduw van de erfmolen en gelet op de afstand tussen molen en gebouwde omgeving. De gemeenteraad heeft aangegeven eerst deze uitwerking te willen zien en hierover wil besluiten voordat een initiatiefnemer daadwerkelijk een omgevingsvergunning kan aanvragen.

Wethouder Harry Nederpelt: “Het is nu vooral belangrijk dat de pilot zorgvuldig wordt aangepakt.  De hoop is natuurlijk dat er in de toekomst op een verantwoorde manier ruimte ontstaat voor erfmolens in onze mooie gemeente.”