College op duurzaam werkbezoek

Dinsdag 12 maart heeft het college een werkbezoek afgelegdop het gebied van duurzaamheid met het thema “Kanswijken van het gas af”. Voor onze kersverse gemeentesecretaris Chantal Minnaert gelijk een mooie kans om Wognum beter te leren kennen.

Om 15.00 uur zijn we vanaf het gemeentehuis te voet richting het huis van Theo van Lieshout gelopen (Warm Medemblik). Theo heeft zijn huis volledig verduurzaamd en heeft nu een label A++++. We zijn bij hem thuis ontvangen waar hij een presentatie had voorbereid over de werkgroep Warm Medemblik. Dit is ontstaan uit een initiatief van een aantal vrijwilligers met als doe om medebewoners te helpen bij het verduurzamen van hun woning. Energiecoaches worden opgeleid en komen daarna thuis bij inwoners om advies te geven met welke maatregelen zij hun huis kunnen verduurzamen.

Presentaties Woonschakel en team Duurzaam

Hierna zijn wij te voet verder gelopen naar Café Stam, waar presentaties klaarstonden van Michael Dienaar van de Woonschakel en het team Duurzaam, onder leiding van Sigrid van der Valk. Michael heeft een presentatie gehouden over de status van hun woningaanbod omtrent het gebied van verduurzaming en de doelen die behaald moeten worden voor 2050. Dit kunnen relatief kleine aanpassingen zijn maar ook het volledig verduurzamen van woningen door middel van hybride warmtepompen.

Programmamanager Sigrid van der Valk en warmteregisseur Nienke Bloksma presenteerden het programma Duurzaamheid 2024. Het programma splitst zich uit in 6 pijlers:

  • elektriciteit
  • grondstoffen
  • water & groen
  • mobiliteit
  • warmte & energie
  • energie infrastructuur

Energie infrastructuur is een nieuwe pijler en zet in op een gecoördineerde aanpak van het uitbreiden van de onderstations zodat er meer ruimte komt op het elektriciteitsnet.

Plannen 2024

In 2024 wordt er ingezet op het verduurzamen van de woningen met een D, E, F, G energielabel. In de kanswijken Kreeklanden (Wognum), Schepenwijk (Medemblik), Andijk centrum en Wervershoof Oost wordt verdergegaan met het aardgasvrij maken van de woningen. De pilot met 5 erfmolens voor energieopwekking gaat in 2024 van start. De actieagenda Circulair West-Friesland wordt in 2024 uitgevoerd met o.m. een pilot verbeteren drijfmest met micro-organismen.

Er wordt verder gewerkt aan het volledig klimaatbestendig maken van onze gemeente in 2050 door o.m. ruimte te geven voor de natuur en ervoor te zorgen dat het regenwater in tijden van hevige regenval kan wegkomen. Er komt tenslotte een doorstart van het deelautoproject in Wognum.