Mijn wijkplan

Ik woon in een kanswijk. Wat betekent dit voor mij?    

In kanswijken ziet de gemeente de kansen om woningen aardgasvrij te maken. Samen met jou en andere bewoners onderzoeken we de alternatieven voor aardgas. Eerder gingen we al met bewoners van kanswijken in gesprek over het haalbaar en betaalbaar maken van aardgasvrij wonen.  Met deze inbreng van bewoners stelden we een uitvoeringsplan de kanswijken voor elektrisch verwarmen op. We willen bewoners zoveel mogelijk ontzorgen wanneer ze stappen zetten richting aardgasvrij wonen. In april 2022 vroegen we bewoners in de kanswijken voor elektrisch verwarmen wat ze hiervoor nodig hebben. Met de uitkomsten van de enquête ontwikkelt de gemeente een aantal producten die kunnen helpen woningen aardgasvrij te maken.  

Ik woon niet in een kanswijk. Wat betekent dit voor mij?  

De producten die we ontwikkelen samen met de kanswijken, zetten we waar mogelijk in de hele gemeente in. Voor de meeste woningen in onze gemeente ligt een individuele oplossing het meest voor de hand. Je kunt dus altijd zelf al stappen zetten, ook als je niet in één van de zogenaamde kanswijken woont. Iedereen kan nu al aan de slag met de voorbereiding op aardgasvrij wonen. Daarmee maak je deze overstap in de toekomst makkelijker. Je kunt daarbij denken aan het goed of nog beter isoleren van uw woning of gebouw. Kijk voor meer maatregelen die je nu al kunt nemen naar de Altijd Goed maatregelen. In de woningplanner van het Duurzaam Bouwloket kun je kijken welke maatregelen voor uw woning geschikt zijn en welke stappen u kunt zetten. We juichen het natuurlijk helemaal toe als je besluit om alvast van het aardgas af te gaan. 

Heeft u een eigen idee of initiatief?    

De overstap naar aardgasvrij is voor alle Nederlanders een grote stap. We zoeken graag samen met jou naar de beste oplossing voor je woning, VvE of wijk. Heb je hier nu al ideeën over? Dan horen we die graag. Neem contact op via duurzaam@medemblik.nl