Onze gemeente is een typische plattelandsgemeente. Juist op het platteland is de natuur de afgelopen jaren sterk achteruitgegaan. Hierbij reikt Duurzaam Medemblik wat tips aan om de flora en fauna in je tuin een handje te helpen, door deze natuurinclusief in te richten. Natuurinclusief inrichten houdt in dat je de inrichting van je tuin zo natuurlijk en duurzaam mogelijk maakt, om als leefgebied voor de lokale flora en fauna te dienen. Dit komt de biodiversiteit ten goede en maakt je tuin beter bestand tegen hitte en overvloedige regenval. 

Groene gevels en daken
Leg een groen dak of groene gevel aan op je tuinhuisje. Dit kan met vetplantjes beplant worden, maar als je zorgt voor voldoende de grond, kunnen er ook kruiden op aangeplant worden. Dit houdt het regenwater langer vast en isoleert. De planten bieden nectar aan vlinders, hommels, bijen en zweefvliegen.

Rommelhoekje
Leg een rommelhoekje aan in je tuin, die als schuilplaats kan dienen voor egels, insecten en padden. Reserveer een klein hoekje van je tuin voor waardplanten voor vlinders en laat hier wat tuinafval liggen voor egels. Hang nestkastjes op in de tuin, en maak een los gestapeld muurtje met wat rotsplanten, deze muurtjes kunnen dienen als insectenhotel.

Nectarplanten
Plant veel verschillende bloeiende planten aan, bij voorkeur inheemse planten. Zorg dat er gedurende het grootste deel van het jaar bloeiende planten zijn. Hierdoor is er altijd voldoende nectar aanwezig voor vlinders, bijen, hommels en zweefvliegen.

Natuurlijke Tuinafscheiding
Gebruik als afscheiding van je tuin hagen en struiken, zodat ook vogels hier beschutting en een mogelijke nestplaats vinden. Bovendien kunnen kleine zoogdieren die zich over de grond verplaatsen -zoals bijvoorbeeld egels-  gemakkelijk van de ene naar de andere tuin gaan.