Heeft u plannen om uw woning in 2022 aardgasvrij te maken? Dan hebben wij goed nieuws. Ook dit jaar stelt de gemeente daar subsidie voor beschikbaar.

De gemeente stelt voor 2022 in totaal € 50.000,- beschikbaar. De subsidie bestaat uit maximaal € 4.000,- voor particuliere woningeigenaren. Voor het verduurzamen van appartementen in een VvE kan u maximaal € 2.000,- aanvragen.

De subsidie ‘Bestaande woningen van het aardgas af 2022’ is aan te vragen via de website van de Omgevingsdienst Noord-Holland Noord (klik hier).

Wilt u de subsidie combineren met andere subsidies? Kijk dan op de site van RVO naar subsidies zoals de Investeringssubsidie duurzame energie en energiebesparing (ISDE) voor particulieren. Voor VvE’s is bijvoorbeeld de Subsidie energiebesparing eigen huis (SEEH) beschikbaar.

Wilt u uw woning al aanpassen op een aardgasvrije toekomst, maar is het helemaal afsluiten van aardgas nog geen optie? Kijk dan naar de maatregelen die u nu al kunt treffen op Duurzaam Bouwloket. Dit maakt de overstap naar aardgasvrij in de toekomst makkelijker. Zij kunnen u ook informeren over beschikbare subsidies voor deze maatregelen.